ข่าวกิจกรรมสถจ.เพชรบุรี นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี
 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 28