ข่าวกิจกรรมจังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนริมแม่น้ำปิง
 วันนี้(7 เม.ย. 64) เวลา 08.20 น. ที่บริเวณเวทีริมแม่น้ำปิง เทศบาลเมืองตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนริมปิง (ฝั่งตะวันออก) บริเวณริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 22