ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม จัดกิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวย เราช่วยกัน (ทุกวันพุธ)
 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวย เราช่วยกัน (ทุกวันพุธ) เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช (แลนมาร์ค) ถึงวัดพระอินทร์แปลง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

จำนวนผู้เข้าชม 16