ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชน จ.ยะลา
 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา ขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 28