ข่าวกิจกรรมสถจ.เชียงราย ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
 วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม 19