ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 15