ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย เข้าร่วมประชุมการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเลย นายดิษพล บุตรดีวงศ์ท้องถิ่นจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุม การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 26