ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 52