ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมยะลายาลอ (สถจ.ยะลา) โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 37