ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 58