ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท่าแพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป ณ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 28