ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย ร่วมกิจกรรมวัน "รวมน้ำใจ ให้กาชาดเลย"
 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย มอบตู้เย็น จำนวน ๓ หลัง ในวัน "รวมน้ำใจ ให้กาชาดเลย" ให้กับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม 17