ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
 วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมยะลายาลอ (สถจ.ยะลา) โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 40