ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
 วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมยะลายาลอ (สถจ.ยะลา) โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 39