ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ รุ่นที่ ๒
 วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสราวุธ วังริยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมล้านช้าง โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๙๔ คน

จำนวนผู้เข้าชม 36