ข่าวกิจกรรมสถจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มที่ ๔
 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ทถจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มที่ ๔ ประกอบด้วย อ.ฉวาง อ.ถ้ำพรรณรา อ.ทุ่งใหญ่ และ อ.พิปูน ณ อบต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อาสาสมัครบริบาล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๙ แห่ง อาสาสมัครบริบาล จำนวน ๕๗ คน พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้

จำนวนผู้เข้าชม 59