ข่าวกิจกรรมสถจ.ปัตตานี จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๓
 เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ได้จัด " โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓" โดย มีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชจังหวัดปัตตานี เป็นผู้เปิดโครงการและได้มอบหมายนโยบายให้แก่บุคลากรสำนักงานเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้เข้าชม 43