ข่าวกิจกรรมสถจ.เลย จัดทำโครงการ สำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ร่วมกับผู้ประกอบการ มารับซื้อขยะรีไซเคิ้ล
 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดเลย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการสำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ร่วมกับผู้ประกอบการ มารับซื้อขยะรีไซเคิ้ล ณ บริเวณลานจอดรถข้างศาลากลางจังหวัดเลย ส่วนราชการนำขยะรีไซเคิ้ลมาจำหน่าย น้ำหนักรวม ๘๒๔.๕ กิโลกรัม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๒ บาท การรับซื้อขยะรีไซเคิ้ลในครั้งนี้มีนายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายปิ่นทอง พจนา ผอ.กง.สส. ร่วมสังเกตุการณ์และให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม 42