ข่าวกิจกรรมสถจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดซุ้มโครงการประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ
 วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีเปิดซุ้มโครงการประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ถ.พหลโยธิน ม.๓ บ้านโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ทั้งนี้ หลังพิธิเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณรอบพื้นที่ดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 176