ข่าวกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ/ศักยภาพฯ
 สถจ.พิษณุโลก ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ/ศักยภาพในการปฏิบัติงานข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าชม 95