ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.saraburilocal.go.th/news_atv.php

จำนวนผู้เข้าชม 99