ข่าวกิจกรรมทถจ.ตรัง ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
 วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรมจิตติพลังศรี วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เข้าร่วมและชี้แจงการขอยกฐานะของ อบต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง เป็นเทศบาลตำบล ในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยจะรายงานความเห็นให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 64