ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ และใบประกาศเกียรติคุณ
 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ และใบประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 102