ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 22