ข่าวกิจกรรมทถจ.เลย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผวจ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผวจ.เลย นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ภูมิภาคจังหวัดเลย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม 134