ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม ๒ โต๊ะหยงกง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 51