ข่าวกิจกรรมทถจ.อุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม)
 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ทถจ.อุทัยธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปิดโรงเรียน เหตุกรณีพิเศษ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 166