ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบรรเทาผลกระทบจาก COVID-๑๙
 วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-๑๙ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 34