ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และมี พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม 30