ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ (อบจ.ยะลา) โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 22