ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอล (สนามล่าง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชาคริต สุรณัฐกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 62