ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๖๓
 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาครถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน พัดลม จำนวน ๘ ตัว ตู้เย็น ๕.๒ Q จำนวน ๑ เครื่อง หม้อสุกี้ จำนวน ๓ ใบ หม้อหุงข้าว จำนวน ๑ ใบ และหม้ออบ จำนวน ๑ ใบ เพื่อมอบให้เหล่ากาชาดนำไปดำเนินกิจกรมการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 210