ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดเทศบาลตามโครงการตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสุริยพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด มอบหมายให้นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัดร่วมประเมินตลาดเทศบาลตามโครงการตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ และให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวคิด ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

จำนวนผู้เข้าชม 95