ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา คณะทำงานตรวจประเมิน ลงพื้นที่ตรวจ ตลาดเสรี ตลาดเมืองใหม่ และตลาดผังเมือง๔ อ.เมือง จ.ยะลา
 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมิน โครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ตรวจ ณ ตลาดเสรี , ตลาดเมืองใหม่ และตลาดผังเมือง๔ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จำนวนผู้เข้าชม 126