ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (web conference) โดยมีบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม 94