ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นางพรรณนภา ฆารไสว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 178