ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดยะลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายมาหะมะพัสกรี วาแม ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต ๑๒ สงขลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 130