ข่าวกิจกรรมสถจ.สตูล รับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล นำโดย นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล รับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากท่านศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการให้โอวาทและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 142