ข่าวกิจกรรมทถจ.ตรัง โครงการครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
 วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหลังควน หมู่ที่ ๑๒ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง ตามโครงการครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งตำบล หนึ่งอำเภอ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าชม 119