ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ประจำปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ในสังกัด สถจ.กาฬสินธุ์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักปฏิบัติธรรมภูเป้งดานธรรม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม 75