ข่าวกิจกรรมสถจ.ยโสธร จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดการอบรมสัมมนา พร้อมนี้ได้มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรับการอบรมจำนวน ๓๐๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 68