ข่าวกิจกรรมสถจ.เชียงราย จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นำโดย พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และบุคลากรในสังกัด จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ในรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 76