ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมเสวนาหัวข้อ บทบาทท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเสวนาหัวข้อ บทบาทท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยห่างไกลโรค ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมมายเฮาท์ ยะลา

จำนวนผู้เข้าชม 87