ข่าวกิจกรรมสถจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 74