ข่าวกิจกรรมสถจ.ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
 วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๕ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ โดยมี ผศ.อบ แก้วชูเสน ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม และนาย วิจิตต์ หวานนวล ผอ.กง.มฐ. ทำหน้าที่ เลขานุการฯ

จำนวนผู้เข้าชม 75