ข่าวกิจกรรมทถจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทถจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ตามโครงการ อพ.สธ.(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) ณ อบต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ

จำนวนผู้เข้าชม 127