ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดย นางศิวพร ผดุงเดช นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 50