ข่าวกิจกรรมจังหวัดสตูล รับโล่รางวัล "จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะเปียกครบร้อยละ ๑๐๐ ทุกครัวเรือน
 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รับโล่รางวัล "จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะเปียกครบร้อยละ ๑๐๐ ทุกครัวเรือน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนา Success of Waste Separation - Change for Good ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 286