ข่าวกิจกรรมสถจ.สตูล พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายปรัชญา นวลเปียน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ลงพื้นที่ตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลบาลเมืองสตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน ตามโครงการ บ้านสวย เมืองสะอาด ธรรมชาติงดงาม (Charming Satun) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื่งเป็นการตรวจประเมินเพื่อประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 71