ข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ สถจ.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศการศึกษาฯ โครงการอาหารกลางวัน
 วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายพร กมลสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ รก.ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และข้าราชการ สถจ.นครพนม พร้อมด้วยนายนิวัติ เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คณะผู้บริหาร อปท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน การบริหารงานด้านการจัดการศึกษาตามภารกิจ ๔ ด้าน การบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

จำนวนผู้เข้าชม 169